• Εκπαίδευση και MOOCs
  • Σεμινάρια αυτοβελτίωσης
  • Σεμινάρια ειδίκευσης
  • Καλλιτεχνικά σεμινάρια

 

MOOCs

Τα MOOCs ή Massive Open Online Courses έχουν πλέον προχωρήσει πολύ, τόσο ως προς το εύρος των αντικειμένων που καλύπτουυν όσο και ως προς την εξειδίκευση που προσφέρουν. Διαλέγουμε MOOCs που παρακολουθήσαμε ή που βρίσκουμε ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα και σας τα παρουσιάζουμε εδώ!

 

 

  • Getting Started with Essay Writing, University of California, Irvine: Εισαγωγικό μάθημα που εστιάζει στην συγγραφή έκθεσης στα Αγγλικά, χρήσιμο για μαθητές και σπουδαστές αλλά και σε όσους ενδιαφερονται να βελτιώσουν τον γραπτό τους λόγο στην Αγγλική. 

Σεμινάρια